Kontakt

Centrala firmy

  • Adres ul. Murmańska 25,
    04-203 Warszawa
  • Telefon 22 516 67 00
  • Fax 22 516 67 01
  • Ochrona Danych IOD ochronadanych@bricoman.pl
  • Marketing marketing@bricoman.pl
  • Zakupy dostawcy@bricoman.pl

Formularz kontaktowy

Administratorem Państwa danych jest spółka Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Murmańskiej 25, 04-203 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000239320, NIP: 1132568413, REGON: 140215054 ( dalej : Bricoman ).Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanych@bricoman.pl, numeru telefonu: 22 516 67 99 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.