Hydraulika

Doprowadzanie wody

  • Grupa docelowa: VIP
  • Poziom: Podstawowy
  • Dostępnych miejsc: 14/15
  • Rodzaj szkolenia: Praktyka i teoria
  • Rezerwowych miejsc: 3/3
  • Data: 29.12.2020
  • Miejsce: ul. Murmańska 25, Warszawa
  • Godzina: 10:00
  • Czas trwania: 6 godz
  • Dostawca szkolenia: ROLL STONE
Cena Bezpłatne

Opis szkolenia

Instalacje wodne dzielimy na:

instalację wodociągową wewnętrzną (prowadzoną wewnątrz budynków)
instalację wodociągową zewnętrzną (prowadzoną na zewnątrz od budynku do przyłącza wodociągowego)
sieci wodociągowe

Materiały, z których mogą być wykonywane przewody instalacji wodnych:

tworzywo sztuczne
polibutylen (PB)
polietylen wysokiej gęstości usieciowany (PE-X)
kopolimer blokowy polipropylenu (PP-B)
kopolimer polipropylenu (PP-H)
kopolimer statystyczny polipropylenu (random) (PP-R)
warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu wysokiej gęstości (PE-X/Al/PE-HD)
warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu usieciowanego (PE-X/Al/PE-X)
warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu, aluminium, kopolimeru statystycznego polipropylenu (PP-R/Al/PP-R)
polichlorek winylu chlorowany (PVC-C)
polichlorek winylu niezmiękczony (tylko do wody zimnej) (PVC-U)
metal
stal węglowa zwykła ocynkowana
stal odporna na korozję
miedź (Cu-DHP)
inne materiały, jeżeli przewody z nich wykonane zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w instalacjach wodociągowych

Uzdatnianie wody – proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.

Skład elementarnych procesów uzdatniania wody dobiera się zgodnie z zastosowaniem produktu finalnego. Głównymi metodami pozyskiwania wody uzdatnionej są:

odżelazianie
zmiękczanie, np. zmiękczanie jonitowe
demineralizacja, np. poprzez destylację
filtracja – mineralna, węglowa, mechaniczna
dezynfekcja – chemiczna (ozonowanie, chlorowanie, fluorowanie), promieniowaniem UV
odwrócona osmoza (RO)
aeracja

Agenda

Szkolenie polegać będzie na praktycznym pokazie oraz omówieniu teorii z zakresu urządzeń do montażu, elementów oraz samego wykonania elementów w działalności doprowadzania wody. Uczestnicy podzieleni będą na dwie grupy, gdzie będą pracować indywidualnie z trenerami. Po ukończeniu modułu przez grupę nastąpi przerwa a następnie zamiana.

Kontakt

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Opinie o szkoleniu

Dla tego szkolenia nie ma jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy, weź udział w szkoleniu, zaloguj się do platformy i dodaj swój komentarz.