Farby

Webinar Śnieżka / Magnat / Rafil / Vidaron

 • Grupa docelowa: VIP
 • Poziom: Podstawowy
 • Dostępnych miejsc: 194/200
 • Rodzaj szkolenia: Praktyka i teoria
 • Rezerwowych miejsc: 50/50
 • Data: 12.04.2022
 • Godzina: 08:00
 • Czas trwania: 2 godz
 • Widoczność linku: na stronie dla wszystkich
 • Data publikacji linku: 24h przed rozpoczęciem Webinaru 11.04.2022 08:00
 • Dostawca szkolenia: ŚNIEŻKA

Opis szkolenia

Webinar poświęcony produktom marek Śnieżka / Magnat / Rafil / Vidaron prowadzony na bazie doświadczeń i praktyk związany z aplikacja i sprzedażą tych produktów.

Agenda

Agenda:
1. Zaskoczony wykonawca / Różne przypadki tej samej ściany / zastosowanie odpowiednich produktów w zależności od stanu podłoża
2. Co lepsze? Szpachle sypkie vs gotowe
3. Następstwa z perspektywy ściany niezagruntowanej vs zagruntowanej
4. Farby emulsyjne – podstawowe informacyjne, kryteria oceny, klasy szorowalności.
5. Farby kolorowe Magnat Ceramic & Śnieżka Barwy Natury
6. Farby białe Śnieżka & Magnat
7. Rafil – historia i kompetencje marki
8. Portfolio Rafil
9. Malujemy drewno – wiele aspektów do uzyskania pięknego efektu końcowego
10. Kiedy wybrać Lakierobejce a Impregnat?
11. Wpływ techniki malowania na efekt końcowy / pokaz dobrej i złej praktyki

Link Do webinaru

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ1N2YyZDUtYTk0NC00ZmMwLWJlM2ItMWMxM2NkZWY1MzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ab59ef5-86a5-4ee2-a114-86d28b5afe33%22%2c%22Oid%22%3a%222c5d8fae-68c6-476f-84a6-695dc7dac8b3%22%7d

Kontakt

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Opinie o szkoleniu

Dla tego szkolenia nie ma jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy, weź udział w szkoleniu, zaloguj się do platformy i dodaj swój komentarz.